ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

NƠI KHÔNG CÓ MÙA THẤP ĐIỂM

Chiến lược phát triển chân thành và quan tâm của Crystal Bay Hospitality tạo nên tính linh hoạt cho các dịch vụ, tuỳ thuộc nhóm khách, phân khúc. Bằng trải nghiệm thị trường và sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái trọn vẹn, từ lưu trú, lữ hành, mua sắm – giải trí đến vận chuyển của Tập đoàn mẹ Crystal Bay, Crystal Bay Hospitality cá nhân hóa trải nghiệm đến từng du khách, mang lai sự hài lòng tối đa.
Có nền tảng thế mạnh vững chắc là dòng khách quốc tế lớn và liên tục tăng trưởng của Tập đoàn mẹ Crystal Bay, do vậy tỷ lệ khai thác ở những khách sạn do Crystal Bay Hospitality quản lý luôn đạt công suất khai thác 80%- 90%, cao nhất cả nước.

CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Chiến lược phát triển chân thành và quan tâm của Crystal Bay Hospitality tạo nên tính linh hoạt cho các dịch vụ, tuỳ thuộc nhóm khách, phân khúc. Bằng trải nghiệm thị trường và sức mạnh cộng hưởng từ hệ sinh thái trọn vẹn, từ lưu trú, lữ hành, mua sắm – giải trí đến vận chuyển của Tập đoàn mẹ Crystal Bay, Crystal Bay Hospitality cá nhân hóa trải nghiệm đến từng du khách, mang lai sự hài lòng tối đa.